Natural Cosmetics International Meeting

W dniach 22-24.09.2021 w Kielnarowej k. Rzeszowa odbyła się konferencja pod nazwą: Natural Cosmetics International Meeting. Spotkanie to miało na celu połączenie przedstawicieli środowiska naukowego, środowiska akademickiego i przemysłu kosmetycznego, zainteresowanych najnowszymi odkryciami naukowymi dotyczącymi naturalnych składników aktywnych kosmetyków oraz ich regulacji prawnych. Spotkanie obejmowało następujące tematy: „Innowacyjne źródła naturalnych składników kosmetycznych”, Metody badania naturalnych składników kosmetyków”, „Globalne kwestie regulacyjne dla branży kosmetycznej” oraz „Kosmeceutyki”.

W ten bardzo ciekawy program wpisały się takie tematy jak:

Potencjał przeciwzapalny β-damascenonu, kwiatów róży i innych roślin, 

Profil fitochemiczny i potencjał kosmetyczny wybranych roślin greckich,

Nauka stojąca za tradycją: Maca peruwiańska (Lepidium peruvianum synonim L. meyenii) jako starożytne, tradycyjne, wielofunkcyjne źródło ziół do opracowywania innowacyjnych, standaryzowanych produktów terapeutycznych o potencjalnych korzyściach zdrowotnych dla współczesnych zastosowań specyficznych dla płci i wieku,

Żywica Pistacia lentiscus (guma mastyksowa Chios): współczesny „starożytny” środek fitoterapeutyczny i kosmetyczny i wiele innych tematów, które można znaleźć na stronie: https://naturalcosmeticsim.org/scientific-programme/.Dla mnie osobiście niezwykle ciekawe były takie zagadnienia jak:

Techniki dzielone w poszukiwaniu naturalnych produktów o znaczeniu kosmetycznym,

Różne rodzaje kultur roślinnych in vitro jako źródło surowców kosmetycznych oraz
Geranium pyrenaicum Burm. ekstrakty o potencjalnym zastosowaniu w kosmetykach opartych na produktach naturalnych.

W trakcie Konferencji odbyła się także sesja posterowa, na której zaprezentowano najnowsze badania związane z tematyką Konferencji.

Ciekawą formę stanowiły także warsztaty:

Warsztat modeli tkankowych 3D autorstwa MatTek 
Podstawy (bazy/podłoża) kosmetyków oraz
Obliczanie wskaźnika naturalnego i organicznego.

Osobiście wzięłam udział w warsztatach modeli tkankowych 3D, co było niezwykłą przygodą i dostarczyło nie tylko nowej dawki umiejętności, ale też mnóstwa radości.

Dodaj komentarz